Online kötés és folyamata

Mit jelent az, hogy ONLINE-biztosításkötés?

Hivatalosan: a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződés, az a biztosítási tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó biztosítási, biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói szolgáltatásokra irányuló szerződés, amelyet szolgáltató és fogyasztó köt egymással szervezett távértékesítés keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a szolgáltató kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.

 

Egyszerűbben, ha Ön a mi általunk biztosított platformon szerződéskötést kezdeményez és a szerződés létre is jön, akkor online volt a szerződéskötés.

 

Miért jó az ONLINE-kötés?

Az online szerződéskötés kényelmes, egyszerű és gyors ügyintézést biztosít.

 

 

A Folyamatról!

1. Válassza ki az Önt érdeklő megoldást

Ez jelenleg a kötelező gépjármű-felelősség biztosítás, az egyéni utasbiztosítás (ide értve a családi szerződéseket is), casco gépjármű-biztosítás és az ingóság és lakásbiztosítás.

2. Szükséges dokumentumok előkészítése

Ezek szerződésfajtától függően az alábbiak  (pl frogalmi, szeméyles iratok, bankszla szám, ………)

 

3. Regisztráció

Az Online szerződéskötés tényét és tartalmát e-mailben visszaigazoljuk, sőt a teljes folyamat során mindig tájékoztatjuk a megtett lépésekről, a regisztrációnál megadott e-mail címen.

Ezért kérjük, olyan e-mail címet adjon meg, amit gyakran meg szokott nézni.

4. Adatbevitel / díjtájékoztató előállításáa céljából

A díjtájékoztató készítése nem jelent szerődéskötési kötelezettséget

A díjtáj mentehető és e-mailban továbbítható később is

A dt mentéaséast követeően a foylamt tetszés szerint folytatható.

5. Adatbevitel / szerződéskötés

az Ön igényeinek leginkább megfelelő ajánlatot tevő biztosító neve melletti MEGKÖTÖM gomb megnyomásával továbbléphet a szerződés véglegesítésére.

6. Szerződés véglegesítés / adatok elfogadása és megbízás megadása

Az elektronikus úton létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződéskötési folyamat végén előállított ajánlat elektronikus úton az Ön által megadott e-mail címre elküldésre kerül és azt rendszerünkben eltároljuk, így az utóbb hozzáférhető.

A visszaigazoló e-mailből ki tudja nyomtani az alkuszi megbízást, amit FAXON ((06-1) 273-1039) vagy E-MAIL(s)(s) vagy postacímünkre(s)(s) (1145 Budapest, Mexikói út 50.) szükséges aláírva visszaküldeni részünkre. 2 munkanopn belül

7. Korábbi szerződés felmondása

A felmondást is elintézzük Ön helyett, de ebben az esetben a szerződés évfordulója előtt 30+5 nappal meg kell kapnunk a felmondólevelet és az alkuszi megbízást. Tehát összefoglalva: néhány kattintás és egy FAX vagy postai küldemény feladása, mindössze ennyi.

 

8. Hogyan fogja tudni igazolni a szerződéskötés?

Az Önnek e-mailben megküldött biztosítási ajánlat kinyomtatva a halasztott díjfizetés időtartamára igazolja Önnek a biztosítási fedezet meglétét. Az első díj befizetésére vonatkozó csekket a biztosító küldi meg Önnek, annak befizetését követően a feladóvevénnyel igazolhatja biztosítása érvényességét. Banki díjfizetés (lehívás, átutalás) választása esetén a beérkezett díjról a biztosító küld Önnek postán fedezetigazolást.

9. Mikor és hogyan kell az első díjat befizetnem?

Amennyiebn a szerzuődáéskötési foly soran nem teljesít díjfizetés akkor az Ön szerződésdse ún halasztott díjfizetéssel kóüjön létre. Ebben az esetben  Bó kockázatban áll (káreseméynesetén teljesít) amennyibe a szerzuődést követeő halasztási idszakon belül (az Ön biztonsága érdekében max 30 naptári nap) . Amennyiebn ebben az időszakb bármiyeln okból nem sikerül teljesítenie. haladékltalanul vegye fel ÜFSZOlg a kapcsolatot ÉS ADJA MEG ASZERZŐDLÉÉSI AZONOSÍTÓINKA AZ  ufsz@nrh.hu ( közvetlen e-mail ), az e-mail fogadását követően 2 munkanapon belül tájékoztatni fogjuk.

 

 

 

akciógomb az onlie kötésre