Panaszkezelés

A Panaszkezelésről

A NoRisk Hungary Pénzügyi és Kockázatkezelési Zrt. általános célja, hogy Ügyfeleink elégedettsége és igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok, felszólamlások (a továbbiakban panasz) kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje szerves részévé váljon közös pénzügyi kultúránknak, így biztosítva a vitarendezés folyamatos tökéletesítését. A NoRisk Pénzügyi Zrt. elő kívánja segíteni, hogy Ügyfeleink véleményüket, panaszukat egyszerűen és eredményesen juttathassák el a megfelelő fórumok részére, ezzel is támogatva a gyorsabb megoldáshoz való hozzájutást.


Panaszkezelési alapelveink

Napi ügymeneteink, üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye Ügyfeleink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák mielőbbi, megnyugtató orvoslása. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és ügy- és ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez. A NoRisk Pénzügyi Zrt. a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli.

A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelyhez szükséges feltárnunk a panasz kiváltó okát, indokát, hogy a lehetséges legrövidebb időn belül orvosolni tudjuk azt.

A panaszkezelés során a NoRisk Pénzügyi Zrt. ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el Ügyfeleitől is.

A NoRisk Pénzügyi Zrt. a beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszik, amelyben igyekszik megfelelni a közérthetőségi elvárásoknak is.


A szabályzat elérhetősége

Jelen panaszkezelési szabályzatát a NoRisk Pénzügyi Zrt. székhelyén, valamennyi kirendeltségén és honlapján (www[pont]noriskhungary[pont]hu[per]panaszkezeles ) is elérhetővé, illetve közzéteszi.


Panasz bejelentése, rögzítése

Az Ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

a) Szóbeli panasz esetén

  • személyesen bármely irodánkban (ezek elérhetőségeit lásd a NoRisk Pénzügyi Zrt. honlapján a Kapcsolat /(www[pont]noriskhungary[pont]hu[per]kapcsolat), illetve
  • telefonon (a +36-1-273-1040 kapcsolási számú telefonon) teheti meg.

b) Írásbeli panasz

  • személyesen vagy más által átadott irat útján,
  • postai úton (1145 Budapest, Mexikói út 50. címre írt levélben),
  • elektronikus levélben (e-mailcím: ugyfelszolgalat@noriskhungary.hu),
  • online (a lapalján lévő „Bejelentés írása” gombra kattintva),
  • telefaxon (+36-1-273-1039 kapcsolási számú faxszámra küldött levélben).

Panaszkezelés teljes folyamata

Panaszkezelésünkről, a kap részletesen (úm.: további lépésiről, illetve a teljes folyamatáról) a NoRisk Pénzügyi Zrt. panaszkezelési szabályzatfolyamatában talál részletes tájékoztatást, a szabályzatot ide kattintva találja. www[pont]noriskhungary[pont]hu[per]panaszkezeles[per]szabalyzat )

Panaszbejelentés